Betalning

Du måste vara anmäld och betald för att kunna garantera en plats på eventet. 

Klicka här för att komma till anmälan.

Anmälningsavgift skickas till: 

Anmälningsavgifter:

Standard: 200 kr

Sponsor: 300 kr

Sponsor: 500 kr

Sponsor: 1000 kr

Sponsorer: 

Vi ha valt att ha en hyffsat låg anmälningsavgift för att försöka göra spelet så öppet för alla som möjligt. Alla pengar förutom hyra till område går dirket till Rädda Barnen. 

Märk din betalning med ditt födelsedatum och förnamn & efternamn.

Sista betalningsdag: 23 maj 2018.

Betala in till: 175 1994-3 plusgiro