Lajv/Events

Vi har tre typer av lajv i denna kampanj, politiska-lajv, airsoft/militär-lajv och överlevnads-lajv. Kampanjen är fortfarande väldigt ny och under utvecklande. 

Kommande lajv:

The Eclipse Casino

Kommande events:

Operation Välfärd