Lajv/Events

Vi har tre typer av lajv i denna kampanj, politiska-lajv, airsoft/militär-lajv och överlevnads-lajv. Kampanjen är fortfarande väldigt ny och under utvecklande. 

Kommande lajv:

The Eclipse Casino

Kommande events:

Tidigare events:

Operation Välfärd V1

Mål: 10 000 kr.
Insamlat: 12 004 kr.
Deltagarantal: 40

Operation Välfärd V2

Mål: 20 000 kr.
Insamlat: 26 000 kr.
Deltagarantal: 90