Styrelsen/Arrangörer

Ordförande:

Namn: Vincent Rankila

Ålder: 21 år 

Mail: Vinran10096@live.se

Sekreterare:

Namn: Thilion strömberg

Ålder: 16 år 

Mail: thklajv@hotmail.com

Kassör:

Namn: Jonas axelsson 

Ålder: 23 år 

Mail: thklajv@hotmail.com

Ledamot:

Namn: Moa Larson

Ålder: 19 år 

Mail: moa.larson@yahoo.com

Ledamot:

Namn: Tobias Andreasson

Ålder: 20 år 

Mail: thklajv@hotmail.com

Revisor:

Namn: Steve Wiklund

Ålder: 28 år 

Mail: thklajv@hotmail.com