Styrelsen/Arrangörer

Ordförande:

Namn: Vincent Rankila

Ålder: 21 år 

Mail: Vinran10096@live.se

 

Sekreterare:

Namn: Josefin Jonsson

Ålder: 18 år 

Mail: thklajv@hotmail.com

 

Kassör:

Namn: Jonas axelsson 

Ålder: 22 år 

Mail: thklajv@hotmail.com

 

Ledamot:

Namn:  Viktor malmström

Ålder: 16 år 

Mail: thklajv@hotmail.com