Tider

Incheckningstid: 2017-08-18(Fredag).

Startar: 16:00.

Avslutas: 20:30.

Lajvstart/slut: 2017-08-18(Fredag).

Start: 21:15.

Avslutas: 12:00 på söndagen. 

Utcheckning: 2017-08-20(Söndagen).

Startar: 12:30

Avslutas: När alla kommit därifrån 

Uppstart och avslutnings möten:

2017-08-18(Fredag)

20:30-21:00 (Detta sker med vardera team i deras läger).

2017-08-20(Söndagen)

12:15-12:30 (Alla samlas vid det stora sjuckhuset).

Chroning:

Detta gör du vid inchekning(därför viktigt att ha alla vapen tillgängliga till detta).