Regler/info - Varelsernas Skog

Vi ber om ursäkt för diverse särskrivningar och stavfel.

Fler regler kommer inom kort 

Om THK

 The hundred kingdoms är en kampanj med flera olika kategorier allt från militärlajv, politiklajv och en separat fantasykampanj. Alla lajv drivs ideellt och ingen vinst tas från lajven. Eventuellt överskott läggs till kommande event i kampanjen. 

Allmänna regler & Säkerhet.

Det är obligatoriskt att ha skyddklassade glasögon under hela spelets gång. Du kommer bli avvisad om detta inte följs då det är för din egen och andras säkerhet. (För monster: Ja glasögon kan vara komplicerat att kombinera men det är bättre att ni har ögon kvar än att du ser 100 % in ut).

- Alkohol/droger: Alla THK event är alkohol/drogfria(följs inte detta blir du avständ från eventet). 

- Om du deltar i ett event i THK så accepterar du dessa regler och är därmed också skyldig att följa dessa. Annars kan du komma att avvisas från eventet.

- På egen risk: På THK:s airsoftlajv deltar du på egen risk och för att du ska vara så säker som möjligt kan det vara bra att kontrollera din egen försäkring.

- THK- Lajv & Events förbehåller sig att ändra/ta bort och lägga till regler utan förvarning.

- Arrangör:

Alla i arr gruppen har sista ordet i diverse konflikter och deras ord gäller under hela eventet även om det går emot en regel.

- Funktionärer:

Dessa har ansvar över sina tilldelade post. Exempelvis så kan funktionärer godkänna/icke godkänna ditt vapen och då är de det som gäller om inte frågan förs vidare med arr. 

- Safe zones

 Här får inget airsoft eller lajv spel förekomma. Vissa av dessa platser kommer vara sovplatser för vissa av deltagarna och andra mer allmänna utrymmen att återhämta sig på. 

Magasinet ur, vapnet tom-skjutet och säkrat i safezone! INGA PROVSKJUTNINGAR! (gäller med eller utan mag.)

- Inkludering: 

Under våra spel så får alla delta så länge man uppfyller eventuell åldersgräns.

- Åldersgränser:

- 18+ Alla deltagare som brukar airsoftvapen måste vara enligt lag över 18. Inga undantag kommer göras.

- 15+ Alla övriga deltagare får delta med roller utan airsoftvapen men med eventuellt boffervapen. Intyg från målsman krävs för deltagande. 

- Icke spelbara områden

Områden/rum som är avspärrade med röd/gula,alt röd/vita plastband är ej spelbara.

- Info om Lajv 

Då detta är ett airsoftlajv så kommer alla lag att innehålla lite av båda. 

Lajv:

Det som en improvisationsteater där du både är medverkande och publik samtidigt. Du är en huvudkaraktär i boken du läser och du kan genom dina handlingar, ändra utgången på händelser som sker. 

Credd för text: lajv101.com

Karaktärer: Alla på Varelsernas skog kommer spela en mer eller mindre simpel karaktär. Det är helt upp till en själv om man vill göra något avancerat och utmana sig själv eller om man endast vill köra något enklare.

VIKTIGT: För att vi ska kunna följa visionen för spelet så är det viktigt att alla håller sig ingame/inlajv när du är på området. Det betyder att inga diskussioner som inte hör till världen och spelet inte bör förekomma. Vi vill försöka gestalta världen så gott som möjligt.

- Trygghet

Då vi eftersträvar en trygghet för alla våra deltagare så är det viktigt att alla behandlar varandra med respekt offgame. Det är inte acceptabelt att förolämpa andra deltagare. Vi välkomnar alla deltagare oavsett hårfärg, hudfärg, kön, sexualitet eller liknande och vi förväntar oss att våra deltagare också gör det när du deltar på vårt event.

Arr kan avstänga deltagare som gör andra deltagare otrygga eller osäkerhet utan möjlighet till ersättning. Varningar kan också utdelas om det inte är tillräckligt för en avstängning. 

Såklart följer THK- Lajv & Events Sveriges lagar och regler och därför förbjudet att bryta mot dessa.

Vi bygger våra events på: Trygghet, respekt och lyhördhet. 

Säkerhetsord: 

När du vill bryta en scen/ett spel säg: OFF säg hellre detta en gång för mycket så du känner att du får en bra upplevelse.

- Ord förklaring

Inlajv: Då är du i din roll och gestaltar vad din roll gör och vet därför inte heller något som inte rollen upplevt eller hört.

Offlajv: Detta är egentligen när du är dig själv och inte deltar i spelet.  

- Områdets regler

Förbjudet att förstöra eller ändra på arenan,möbler o annat får ej flyttas ut i korridorerna. Förbjudet att avsiktligt skjuta mot fönstren, lamphusen, inget klättrande på tak villa & garage.

Det är förbjudet att skräpa ner på området, lägg det i fickan tills du kan slänga det i en soptunna.

- Varelser/monster förmågor

 Det är ypperst viktigt att dessa spelas på, exempelvis blir du hypnotiserad av en nattgubbe så är det viktigt för visionens skull att du följer med den spelaren och höjer den spelarens spel.  

- Airsoft regler: 

- Utgångshastighet

Vi använder VSAF regler för utgångshastigheter och avstånd. Vi har dock ändrat om till 104 istället för 100 m/s för CQB, därför är inte Joulen helt korrekt. 

Klass Avstånd Joule .20 m/s .25 m/s .28 m/s .30 m/s .34 m/s .36 m/s .40 m/s .43 m/s .45 m/s
CQB: 1m 1,02 104 89,4 84,5 81,6 76,7 74,2 70,4 68 66,6
AutoA: 5m 1,34 115,8 103,6 97,9 94,6 88,8 86,3 81,9 79 77,2
AutoB: 10m 1,75 132,6 118,6 112,1 108,3 101,7 98,6 93,5 90,4 88,4
Semi: 20m 2,51 158,5 141,8 134 129,4 121,6 118,1 112 108,1 105,7
Bolt A: 30m 3,34 182,9 163,6 154,6 149,3 140,3 136,2 129,2 124,7 121,9
Bolt B: 40m 4,55 213,4 190,8 180,3 174,2 163,6 159 150,8 145,5 142,2 

Ladda ner listan eller se den via bild klicka här.

Alla säkerhetsavstånd mäts från vapnets mynning.

Högsta utgångshastighet för alla vapen vid CQB/inomhus spel anges av vapenklass CQB.
Högsta utgångshastighet för helautomatiska vapen vid utomhus/skogsspel anges av vapenklass Auto B.
Högsta utgångshastighet för halvautomatiska vapen vid utomhus/skogsspel anges av vapenklass Semi.
Högsta utgångshastighet för manuella repetervapen vid utomhus/skogsspel anges av vapenklass Bolt B.

 - Airsoft kulor:

Det är krav på bio kulor alltså miljövänliga. 

- Vapen: 

På spelet kan man använda de flesta typer av vapen dock så vill vi helst inte se större understödsvapen. Då vi känner att dessa inte passar in i visionen för den typ av strid vi vill förekommer.  

- Träffar: 

Alla på spelet kan ta en träff och sedan måste man antingen bli helad av medic eller gå till respawn. När du blir skjuten så skriker du träff och sträcker upp handen efter det tar du fram din orangea bindel för att visa att du är nedskjuten. 

Vid vapenträff blir vapnet obrukbart och du får använda sidearm. Ropa "vapenträff". Repareras vid respawn.

Det är förbjudet att slå mot huvud och känsliga ställen. Dessa räknas såklart inte heller som en träff. Om du avsiktligt endast visar huvudet så får du ta konsekvenserna att du förmodligen träffas där också.

Observera att speciella regler kan finnas för varelser/monster.

- Bindlar 

Orange: Denna har du när du blir nedskjuten(lägg den på huvudet eller vifta med den).  

Medic: Du kan endast bli helad av en spelare med en vit bindel med medic symbol, medic är förbestämda spelare i ditt lag som man anmäler sig till. En medic läker dina sår via att under cirka 5 minuter sköter om ditt sår med diverse bandage eller annan utrustning.  

- Utskjuten 

Om du inte hittas av medic på 10 minuter så dör du och behöver gå till respawn. 

- Respawn

Om din karaktär skulle dö går du till respawn och efter 20 minuter är du fri att gå igen. Dessa platser kommer finnas i olika delar av området.

- Säkerhet gällande nattspel

I alla läger kommer det vara förbjudet att köra airsoft efter klockan 1:00-7:00(detta av säkerhetsskäl). 

Lajv kommer att vara tillåtet 24/7. 

Vi vill uppmärksamma alla deltagare att vidta undvika airsoft under natten.

- Magasin

Då vi eftersträvar en realistisk miljö så är endast low/och mid cap tillåtna och inte Hicap. 

- Granater

Inomhus

Granater rensar ett rum. I korridor är räckvidden 5 meter. Gäller även om man inte träffas av kulorna. Vid användande av handgranater och 40mm, skall det skrikas högt granat/spräng. Pyro granater får ej användas på vinden,rök endast utomhus.

Utomhus

Står man inom 5 meter från granaten så räknas du som död

- Radio

Airsoftlagen kommer vara tilldelad en egen radiokanal. Det är förbjudet att lyssna på motsatta lagets kanal

- Knifekill

Lägg handen på axeln och viska "du är död" eller liknande, den utsatte går direkt till respawn.

- Lajv regler

- Boffervapen/övriga vapen

Alla boffervapen(latexvapen) kommer godkännas vid incheck. De ska vara säkra med ett bra lager av latex och inte farligt hårda, detta bedöms av de i incheck om de godkänns eller ej. De boffervapen vi tillåter är de som visar någon typ av nutid alltså inte medeltida svärd eller yxor. Exempel är brandyxa, kofot eller batong.

Vi tillåter inte bofferbilpågar på detta spel.

Det är förbjudet att slå mot huvud och känsliga ställen. Dessa räknas såklart inte heller som en träff.

 - Att ta fångar

Om du vill ta en annan deltagare till fånga exempelvis en Nordic force styrka griper en från Nitro Stammen så får du som vakt fullt ansvar över den andras lajvupplevelse och måste se till att människan bakom rollen får en bra upplevelse.

Vi vill att om du tar någon till fånga att det är en rolig upplevelse hela tiden och inte några dötimmar för fången att bara sitta någonstans.

Om fångenskapet hålls längre tid så behöver vakten se till att fången har möjlighet till mat, dryck, toa eller liknande. Fången får när som helst meddela att den vill bli frisläppt vid off anledning, detta har dock fången själv ansvar över.

 

Vi ber om ursäkt för diverse särskrivningar och stavfel.