Events

Diktatorernas stora möte:

 

Första uppstarts mötet: 5 oktober.

Var: Skype.

Tid: 19:00-20:00(kan dras över eller bli kortare).

Adda: Vinran1000 för att delta. 

Anmäl gärna att du kommer närvara till: Vinran10096@live.se

 

Skapa en egen nedräknare gratis - Countdown.se